Åpne og lukkede rom.
30x30x30 cm pr.del. Her 7 deler.