PAPPMODELLER UNDER ARBEID

Modeller under arbeid.

Jeg arbeider noen ganger i stua!

Fine avkapp!

MITT ATELIER OG MIN KJELLER ! :

Oppspenning og grunning av lerret.

Grunning av mdf plater.

Under arbeid !

Her må det ryddes.....